http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wymagania jakościowe w opisie przedmiotu zamówienia

567

Opis przedmiotu zamówienia musi zostać sporządzony w taki sposób, aby strony stosunku przetargowego mogły możliwie precyzyjnie określić zakres wzajemnych świadczeń. W praktyce oznacza to, że zamawiający i wykonawcy muszą zmierzyć się z subiektywnym wyobrażeniem na temat przedmiotu, który zwykle nawet nie istnieje w momencie zawierania umowy o zamówienie publiczne.

 

Wyobrażenia zderzają się z rzeczywistością najczęściej w trakcie odbioru przedmiotu umowy, gdy strony stosunku prawnego muszą ocenić, czy zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, odpowiada celowi i oczekiwanym poziomom jakości oraz czy wykonawcy należy się umówione wynagrodzenie.

 

Przyjmuje się, że oferta, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, powinna być sformułowana w taki sposób, żeby stanowiła wystarczającą podstawę do zawarcia umowy, gdy oblat ją zaakceptuje (art. 66 § 1 Kc). W przypadku zamówień publicznych ta generalna zasada jest istotnie modyfikowana. Warunki zamówienia są jednostronnie określane przez zamawiającego. Wykonawcy składając ofertę akceptują je i zobowiązują się do zawarcia umowy finalnej. Możliwości negocjowania czy zmiany tych warunków są w zasadzie niedopuszczalne.

 

Jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale

 

Wśród warunków zamówienia na pierwszym miejscu jest opis przedmiotu zamówienia, a konkretnie wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia. Powinny one być sformułowane w taki sposób, aby odpowiadały konkretnej potrzebie zamawiającego i umożliwiały zaspokojenie tej potrzeby.

 

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych podtrzymano podstawową regułę, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Wartość – cena – ocena
  • Przedmiot zamówienia, czyli właściwie co?
  • Otwarcie, konkurencyjność i innowacyjność
  • Jednoznacznie i wyczerpująco – czyli jak?
  • Działalność twórcza lub artystyczna
  • Ważne wskazówki – stawiaj na jakość
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • a wykonanie umowy
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx