WZORCOWE DOKUMENTY

50

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostały wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego: odwołanie, odpowiedź na odwołanie, pełnomocnictwo w postępowaniu odwoławczym, zgłoszenie przystąpienia w postępowaniu odwoławczym, sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania, wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy oraz wniosek w sprawie kosztów postępowania odwoławczego. Urząd zachęca do zapoznania się z ich treścią, a Doradca przyłącza się do tego apelu.

źródło: www.uzp.gov.pl