http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

64

Z końcem 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano sześć nowych lub znowelizowanych rozporządzeń „odpadowych”. Pierwsze z nich to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Regulacja, która weszła w życie już 1 stycznia 2019 r. przedłuża termin na dostosowanie się do wymagań wynikających tzw. „kolorowej reformy śmieciowej” wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r. w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich odbierania od właścicieli nieruchomości.  Chodzi o umożliwienie gminom zawarcia umów na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w przypadku gdy dotychczasowe umowy w tym przedmiocie zostaną rozwiązane albo wygasną przed 30 czerwca 2019 r., określających wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z rozporządzeniem na okres nie dłuższy niż do 1 stycznia 2020 r. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano najnowszą wersję (z dnia 2 stycznia 2019r.) projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Środowisko samorządowe nadal czeka na nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sierpniu 2018 r. ruszyły konsultacje społeczne. Według pierwszej wersji projektu przepisy miały wejść w życie już 1 stycznia 2019 r. Jednak w toku konsultacji uwagi do projektu zgłosiło kilkadziesiąt organizacji, instytucji i samorządów.

źródło: samorząd.pap.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx