http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamawianie wyrobów medycznych i usług serwisowych

71

W infrastrukturalnym segmencie rynku zamówień dla służby zdrowia znaczącą część stanowią wydatki na dostawę wyrobów medycznych. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w tej dziedzinie jest szczególnie trudne, między innymi ze względu na jego złożoność, wynikającą z kompleksowości opisywanego przedmiotu zamówienia, obejmującego zazwyczaj sprzęt, odpowiednie oprogramowanie, adaptacyjne prace budowlane, szkolenia, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

Uwagi wstępne

Wydatki na służbę zdrowia już w 2023 roku mają osiągnąć poziom 6% PKB, a do roku 2027 wskaźnik ten ma wynosić 7% PKB. W roku bieżącym. łączne wydatki na zdrowie powinny wynieść ok. 129 mld. zł, z tego 112 mld z budżetu NFZ.  Nakłady te rosną w tempie ponad 10% rocznie, a interesującą analizę ich struktury przedstawia opracowanie GUS „Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2018-2020”.  

W ramach Krajowego Planu Odbudowy jednym z kluczowych obszarów są środki przewidziane na podniesienie poziomu efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia. W KPO zakłada się m.in., że 300 szpitali otrzyma nowy sprzęt, a 280 zmodernizuje swoją infrastrukturę.  Łączna wartość dotacji w ramach KPO dla tego obszaru wyniesie 18,3 mld zł, a pożyczek 1,3 mld zł. Jest oczywiste, że dla prawidłowego wydatkowania tych ogromnych kwot konieczne jest właściwe stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych.

Zdecydowana większość tych środków wydatkowana będzie zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRAWIDŁOWE OBLICZANIE CENY
  • RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
  • ANALIZA POTRZEB
  • NABYWANIE USŁUG SERWISOWANIA
  • UWAGI KOŃCOWE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx