http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kwalifikowany personel warunkiem dobrej jakości przedmiotu zamówienia

82

Uwagi ogólne

Jednym z warunków należytego wykonania zamówienia publicznego jest uprzedni wybór najkorzystniejszej oferty pochodzącej od w pełni wiarygodnego wykonawcy.

Sama oferta powinna reprezentować najlepszy stosunek jakości do ceny, a w ramach wiarygodności wybranego wykonawcy liczy się przede wszystkim to, aby legitymował się on dostatecznym doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi dla realizacji zawartej umowy.

Zamawiający często mają trudność z właściwym określeniem kryteriów oceny ofert, ponieważ nie mogą one dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, o czym stanowi wprost art. 241 ust. 3 Pzp. Okoliczności te z zasady są bowiem określane jako warunek udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 242 ust. 2 pkt 5 PZP możliwe jest natomiast ustanowienie kryterium oceny ofert dotyczącego organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia personelu wykonawcy mającego realizować zamówienie, jeżeli właściwości te wpłyną znacząco na jakość wykonywanego zamówienia. Dopuszczalna jest zatem ocena konkretnych osób należących do personelu wykonawcy, jeżeli ma bezpośredni związek z jakością realizowanego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca posiadający wykwalifikowany i doświadczony personel stanowi swoistą gwarancję realizacji dobrej jakości zamówienia, co jest istotne z punktu widzenia efektywności zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Jakość zamówionego świadczenia
  • Warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert
  • Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych
  • Podsumowanie

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx