Zamówienia publiczne będą upraszczane

26

Z posłanką Marią Małgorzatą Janyską, przewodniczącą komisji do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych,

rozmawia Mariusz Janik