Znaczenie dobrej organizacji

22

Właściwe przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne zależy nie tylko od tego, jak przeprowadzone zostaną poszczególne czynności, ale także, a może przede wszystkim od tego, jak cały proces udzielania zamówień w jednostce zamawiającej jest zorganizowany. Przygotowanie procesu zakupowego rozpocząć należy zatem od wdrożenia funkcjonalnych rozwiązań organizacyjnych.

 

Agata Hryc-Ląd