Zmiany bardzo ważne

44

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt nowelizacji powstał z inicjatywy grupy posłów, do którego Rada Ministrów przedstawiła stanowisko przyjęte dnia 31 stycznia 2014 r. Prace parlamentarne nad ustawą trwały stosunkowo długo, bowiem jej projekt wpłynął do laski marszałkowskiej w lipcu ubiegłego roku.