http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w pierwszym kwartale 2019 roku

51

W pierwszym kwartale 2019 r. opublikowano 67.847 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 62.447, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 5.400. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 74.817 ogłoszeń (o 6.970 więcej niż w roku bieżącym) –  w BZP 68.991  (o 6.544 więcej niż w roku bieżącym), w TED – 5.826 (o 426 więcej niż w roku bieżącym).

Ogłoszenia o przetargu i konkursie opublikowane przez polskich zamawiających w TED stanowiły około 10% takich ogłoszeń, opublikowanych przez wszystkie kraje UE i 41% ogłoszeń opublikowanych przez ˮnoweˮ kraje członkowskie.

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 25.982 ogłoszenia o zamówieniu (41,61% wszystkich opublikowanych ogłoszeń) oraz 25.282 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (40,49% wszystkich opublikowanych ogłoszeń). Dla porównania – w pierwszym kwartale roku 2018 w BZP opublikowano 21.701 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia.

Liczbę przetargów ogłaszanych w TED w latach 2018 – 2019 przedstawia poniższy diagram:

Diagram ze str. 1 Informacji o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2019 – „Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE (2018 – 2019)”

Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż w pierwszym kwartale roku bieżącego aktywność zamawiających była mniejsza, niż podczas trzech pierwszych miesięcy roku ubiegłego. Informacje o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych opracowane przez UZP nie podają, jaka była wartość ogłoszonych i udzielonych zamówień, należy jednak przyjąć, iż była ona niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

 

Postępowania według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia BZP TED
Roboty budowlane 38,95% 9,61%
Dostawy 34,72% 48,98%
Usługi 26,33% 41,41%

 

Podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w latach ubiegłych dominującym trybem postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,46% i 98,37%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,21% postępowań poniżej progów oraz w 1,32% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,02% postępowań poniżej progów oraz 0,17% postępowań powyżej progów unijnych. Na tym samym poziomie jak w pierwszym kwartale 2018 r. (incydentalnie) stosowany był dialog konkurencyjny oraz partnerstwo innowacyjne.

Diagram ze str. 3 Informacji o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2019 – „Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2017 – 2019)”

W pierwszym kwartale bieżącego roku polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 232 zamówień (3,27% wszystkich udzielonych zamówień), natomiast w tym czasie polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 23 kontrakty.

Opr. na podst.
Informacji o polskim i europejskim
rynku zamówień publicznych
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx