Analityczne metody detekcji zmów przetargowych w budownictwie

51

Hubert Anysz,

Andrzej Foremny

 

WPROWADZENIE

 

Polska gospodarka doświadczyła istotnych zmian na przestrzeni ostatnich 30 lat. Rozpoczęta w 1989 r. transformacja ustrojowa, a także wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. znacząco wpłynęły na proces rozwoju ekonomicznego. Podczas gwałtownych zmian politycznych i gospodarczych ryzyko zawiązania się zmów cenowych i innych praktyk antykonkurencyjnych jest istotnie wyższe niż podczas stabilnego, długotrwałego rozwoju gospodarki krajowej.