Doniosłość próbki w ofercie wykonawcy

57

Producenci na wielu polach działalności udostępniają swoim potencjalnym konsumentom próbki w celu zachęcenia ich do nabycia oferowanych przez nich towarów. Jest to powszechna praktyka rynkowa, dzięki której potencjalny nabywca może porównać swoje oczekiwania z oferowanym dobrem przed jego nabyciem.

 

            Praktyka dołączania do oferty próbek stosowana jest przez wielu wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne i od pewnego czasu coraz bardziej zyskuje na popularności. Warto zatem uściślić, jakie znaczenie może nadać próbce zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Cyprian Świś