Analiza przedwdrożeniowa

104

Wiele można i trzeba głosić różnych sądów o projekcie nowej ustawy Pzp (część z nich znalazło się w tym numerze Doradcy). Można nawet organizować szkolenia dotyczące tego projektu, choć nie wydaje się to obecnie poważne. Trzeba jednak wskazywać takie obszary w nim poruszone, które są warte omawiania, niezależnie od tego, czy przepisy w zaproponowanym brzmieniu wejdą w życie, a nawet, niezależnie od tego, czy sama ustawa zostanie kiedykolwiek uchwalona.

 

Dariusz Koba