Pod prąd czy z prądem

219

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

 

Autorem dzisiejszej publikacji jest aplikant adwokacki z Kancelarii Sienna Kittel i Wspólnicy Arkadiusz Saternus.

 

Odszkodowanie za utracone korzyści

            W dzisiejszej publikacji zajmiemy się problemem odszkodowania za utracone korzyści (lucrum cessans) należnego wykonawcy w przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego