Szczególne znaczenie pozacenowych kryteriów oceny ofert

58

Część druga

 

Kryteria oceny ofert pozwalają wybrać ofertę realnie najkorzystniejszą tylko wtedy, gdy są trafnie dobrane i wyważone, a przedmiot zamówienia, warunki realizacji oraz sposób obliczenia ceny są opisane w sposób zapewniający porównywalność ofert.

 

KRYTERIA PRZEDMIOTOWE

            Kryteria przemiotowe, to kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, inne niż cena lub koszt – art.2 pkt.5 lit.a ustawy. Otwarty zbiór kryteriów przedmiotowych zawiera art.91 ust. 2 Pzp.

 

Józef Górny