http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

BONY DLA NAUCZYCIELI

37

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada pod poz. 2048 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020. Od 20 listopada nauczyciele mogą ubiegać się o 500 zł dofinansowania na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zdalnego nauczania. Ten tzw. bon dla nauczycieli ma kosztować w sumie 270 mln zł i finansowany będzie z subwencji oświatowej. „Podział dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej będzie odbywał się proporcjonalnie do  liczby nauczycieli i osób, którym przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w danej jednostce samorządu terytorialnego” – wyjaśnia MEN. W przypadku nauczycieli i osób pozostających jednocześnie więcej niż w jednym stosunku pracy subwencja będzie naliczana dla samorządu, który prowadzi lub dotuje tę szkołę lub placówkę, w której nauczyciel lub osoba jest zatrudniona w najwyższym wymiarze. Jeśli nauczyciel lub osoba w dwóch szkołach lub placówkach posiada ten sam wymiar zatrudnienia, brana będzie pod uwagę ta, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a jeżeli stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu – tę, w której nauczyciel lub osoba jest zatrudniona na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Dane do podziału subwencji oświatowej zgodnie z rozporządzeniem zostaną pozyskane z systemu informacji oświatowej według stanu na 2 listopada 2020 r.

 

źródło: Serwis samorządowy pap

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx