http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KORZYSTNIEJSZE ROZLICZANIE RECYKLINGU ODPADÓW

26

Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania – wynika z uchwalonej 19 listopada ustawy w tej sprawie. Za uchwaleniem noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw głosowało 437 posłów, 2 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z prawem gminy są zobowiązane do osiągnięcia za 2020 r. 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Zgodnie z nowelą, metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r. Sprawozdanie w tej sprawie będzie składane w 2022 roku. Ustawa uszczegóławia ponadto, że 55-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów gminy będą musiały osiągnąć dopiero w 2025 r. oraz odpowiednio 60 proc. i 65 proc. za rok 2030 oraz 2035.

 

źródło: Serwis samorządowy pap

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx