przeglądanie Kategoria

Aktualności

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Ustawa, dzięki której powstanie Rejestr Danych Kontaktowych obywateli i poprawi się jakość rejestrów państwowych czeka na podpis…

NOWELIZACJA USTAWY O DOCHODACH JST

JST przysługuje prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji a kwotą należną – zakłada…

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

W dniu 25 września 2019 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Urząd Zamówień Publicznych, działający w partnerstwie z…

TEKST JEDNOLITY

W dniu 27 września 2019 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1843, zostało opublikowane obwieszczenie…

USTAWA PODPISANA

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych…