Licytacja elektroniczna

48

Zmieniające się regulacje

Zmiany nazwy trybu z „aukcja elektroniczna” na „licytacja elektroniczna” dokonała nowelizacja Pzp z kwietniu 2006 r.[1], nadając zmienionemu pojęciu nowe, obowiązujące do dzisiaj znaczenie. Równocześnie aukcja elektroniczna przestała być trybem udzielania zamówienia, a stała się metodą wyboru oferty najkorzystniejszej, której zasady ustawodawca określił w nowych art. 91a – 91c.

Michał Rogalski
[1]Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551 ze zm.).