WOJCIECH HARTUNG

70

WOJCIECH HARTUNG

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Niewątpliwie projekt nowego Pzp zdaje się uwzględniać zasadniczy postulat podnoszony od dłuższego czasu przez środowisko osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Chodzi o podniesienie konkurencyjności i zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych. Przewidziane są w tym zakresie nowe rozwiązania, w tym analizy przedrealizacyjne, zespoły projektowe, czy wreszcie  polityka zakupowa państwa.