http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe Prawo zamówień publicznych a system zamówień publicznych

73

Prawo zamówień publicznych – ustawa z września 2019 r., która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. w sposób naturalny wpisuje się w system zamówień publicznych. 

 

POJĘCIE SYSTEMU

 

Odwoływanie się do pojęcia „system zamówień publicznych” znajdujemy w wielu publikacjach, publicznych wystąpieniach, oficjalnych dokumentach. Podejmowane są też próby zdefiniowania tego pojęcia. Używa się też pojęcia „system prawa zamówień publicznych”. Większość osób, w tym uczestników rynku zamówień publicznych, operuje tymi pojęciami zamiennie, niejednokrotnie też nie zdając sobie do końca sprawy co mieści się w pojęciu „system zamówień publicznych” i „system prawa zamówień publicznych”.

Samo pojęcie „system” to pewien całościowy i uporządkowany zespół zadań powiązanych ze sobą określonymi stosunkami, w szczególności logicznym stosunkiem  wynikania.

Jest to zatem zbiór pewnych elementów powiązanych ze sobą określonymi relacjami w taki sposób, że stanowią one pewną spójną całość. Biorąc pod uwagę powyższe system prawa zamówień publicznych to zbiór aktów prawnych regulujących zamówienia publiczne, czyli przede wszystkim Pzp, ale i innych aktów prawnych dotykających zamówień publicznych. System zamówień publicznych jest natomiast pojęciem szerszym obejmującym nie tylko akty prawne dotyczące zamówień, lecz również ludzi, podmioty i instytucje zajmujące się zamówieniami publicznymi, czy procesy zachodzące na rynku zamówień publicznych.

Aby mówić o systemie (prawa czy zamówień  publicznych) trzeba mieć na uwadze pewną uporządkowaną całość. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • CELE NOWEJ USTAWY
  • PODSUMOWANIE

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx