http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe Prawo zamówień publicznych – niektóre dylematy wdrożeniowe

96

ZASADNICZE KIERUNKI ZMIAN

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych weszła w życie zgodnie z planem w dniu 1 stycznia br. Postulat jej odroczenia, w związku z pandemią i trudnościami organizacyjnymi, nie znalazł dostatecznej aprobaty. Doszło natomiast do jej nowelizacji (rzadki przypadek korygowania aktu przed jego wprowadzeniem) na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. poświęconej przede wszystkim nowelizacji ustawy o umowach koncesyjnych.

Nowelizacja ta nie usunęła, niestety, wszystkich mankamentów legislacyjnych, spowodowanych głównie przyspieszonym uchwaleniem nowego prawa z końcem poprzedniej kadencji parlamentu, ograniczyła się jedynie do najbardziej pilnych kwestii.

Pomimo zaniechania niektórych korekt obecnie trzeba zmierzać do efektywnego wdrożenia nowych rozwiązań, nawet za cenę częściej stosowanej wykładni funkcjonalnej, a ostateczna ocena nowej regulacji należeć będzie do praktyki.

Duże zaskoczenie łączy się także ze znaczną objętością nowej regulacji, spowodowaną dążeniem do zwiększenia funkcji informacyjno-instrukcyjnej nowych przepisów. Tymczasem w wielu krajach bardziej syntetycznym unormowaniom ustawowym towarzyszy zbiór wytycznych urzędowych, zawartych w oficjalnych podręcznikach lub specjalnych publikacjach, pochodzących od organów odpowiedzialnych za wspieranie racjonalnej wykładni prawa zamówień publicznych.

Daleko posunięta kazuistyka, drobiazgowość, czy nawet powtórzenia nie leżą w polskiej tradycji legislacyjnej, natomiast zdarzające się odstępstwa od wymagań spójności nowych rozwiązań z przepisami kodeksowymi oraz zawartych w innych ustawach budzą uzasadniony niepokój co do zachowania dostatecznej przejrzystości regulacji w sferze praktycznego jej stosowania.

Według odrębnej ustawy, zawierającej przepisy wprowadzające, do postępowań o udzielenie zamówienia  wszczętych i niezakończonych do dnia 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PEŁNA ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx