http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe Prawo zamówień publicznych – nie które dylematy wdrożeniowe

31

POZOSTAŁE ZMIANY ZORIENTOWANENA MODERNIZACJĘ PROCEDUR

           Wyrazem wzrostu społeczno-gospodarczego znaczenia prawa zamówień publicznych jest unormowanie tzw. polityki zakupowej państwa (art. 21) umożliwiającej przede wszystkim większą racjonalizację wydatków na zamówienia publiczne oraz  ich koncentrację w kierunku większego zaangażowania na rzecz innowacyjności i unowocześnienia zaopatrzenia oraz innych form  zaspokajania potrzeb zbiorowych, a także  promowania  rozwiązań innowacyjnych wraz z dobrymi praktykami w sferze obrotu powszechnego.

Poza tym  zamówienia publiczne, choć na nieco innych zasadach niż dawniej (vide tzw. roboty publiczne), stanowić mogą jeden z ważniejszych instrumentów zwalczania zjawisk kryzysowych oraz stymulacji rozwoju gospodarczego. Racjonalizacji wydatków na zamówienia publiczne w powiązaniu z zapewnieniem jak najlepszej ich efektywności służy też nowy obowiązek spoczywający na zamawiających publicznych w postaci przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań w ujęciu art. 83, stanowiący rozwinięcie praktyczne zasad celowości i efektywności. Temu samemu służyć ma możność przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, dotychczas zwanych dialogiem technicznym (art. 84).

Z kolei tzw. plany postępowań na zamówienia publiczne (art. 23) mają na celu bezpośrednie ożywienie konkurencji oraz wzmocnienie zasad jawności i przejrzystości, choć z werbalnego punktu widzenia lepsza byłaby nazwa „harmonogram udzielania zamówień”, ponieważ kluczowe znaczenie ma nie tylko to co zamierza się  zamawiać, lecz także kiedy to nastąpi.

Z praktycznego punktu widzenia istotne jest ustawowe doprecyzowanie zasad opisu przedmiotu zamówienia, a także reguł należytego szacowania jego wartości.

W szczególności odnotować trzeba przywrócenie niepotrzebnie skreślonego przed ok. 10 laty wymogu wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, który ma wielowiekową tradycję, stanowiąc podstawę gruntownego porównania ofert, nie wspominając o bezpieczeństwie transakcji. W ujęciu ilościowym oznacza on całkowity zakaz jakiegokolwiek orientacyjnego zastrzegania  rozmiarów świadczenia niepieniężnego, natomiast wielkości fizyczne przedmiotu obecnie musza być wyrażane w jednostkach pomiarowych międzynarodowego układu jednostek SI. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PROBLEMATYKA UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx