Ocena dokumentów niewymaganych

13

Wśród pewnego grona wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wciąż żywy jest nawyk składania, wraz z wymaganymi dokumentami podmiotowymi, również innych dokumentów, które w ich mniemaniu mają zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania zamówienia. Praktyka pokazuje jednak, że konsekwencje składania takich dokumentów częstokroć są dalekie od oczekiwań wykonawców.

 

Cyprian Świś

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.