Odwołanie – typowe żądania i zarzuty

10

Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

 

ZAKRES ZARZUTÓW

Odwołanie jako wyraz sprzeciwu wykonawcy wobec czynności lub zaniechań zamawiającego powinno być przygotowywane tak, aby wskazać jak największą ilość jego potencjalnych uchybień.

 

Marcin Meducki

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.