Odwołanie na zbyt niskie wymagania

23

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Katarzyna Dubowska, prawnik z Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

 

 

PRAWNIK PODPOWIADA

 

Odwołanie na zbyt niskie wymagania

Czy dopuszczalne jest wniesienie odwołania dotyczącego zbyt niskich parametrów przedmiotu zamówienia? Dysponuję w ofercie sprzętem nowoczesnym i zastanawiam się czy możliwe jest aby KIO nakazała zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia poprzez zwiększenie parametrów. Uważam, że zakup urządzeń gorszych byłby sprzeczny z wymogiem racjonalnego wydatkowania pieniędzy zawartym w ustawie o finansach publicznych.