http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia poniżej progów unijnych w 2019 r.

22

Od początku roku do dnia 31 sierpnia 2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 181.459 ogłoszeń, w tym: ogłoszeń o zamówieniu – 76,999 co stanowi 42,43% opublikowanych ogłoszeń, ogłoszeń o konkursie – 34 (0,02%), ogłoszeń o udzieleniu zamówienia – 73.503 (40,51%), ogłoszeń o wyniku konkursu – 35 (0,02%).

Łączna liczba ogłoszeń, opublikowanych w 2019 roku jest mniejsza w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2018 (202.416 opublikowanych ogłoszeń).

 

Diagram ze str. 1 „Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach 2017 – 2019.

W sierpniu 2019 roku opublikowano 22.843 ogłoszeń, o blisko 2.000 mniej, niż w sierpniu roku ubiegłego.

Liczba ogłoszeń o zamówieniach i konkursach opublikowanych w roku 2019 jest o około 19 % mniejsza w stosunku do tego samego okresu roku 2018 (91.346 ogłoszeń). Stanowią one 42,5% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (43,09%), a następnie dostawy (32,59%) i usługi (24,32%). 

Większość z 77.058 postępowań prowadzonych było w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło 99,45%. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony – 0,20%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,02%, dialog konkurencyjny – 0,02%, licytacja elektroniczna – 0,26%, konkurs – 0,04%, partnerstwo innowacyjne – 0,00%.

 

Diagram ze str. 2 „Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2017-2019)

Od początku 2019 roku do dnia 31 sierpnia opublikowano 73.526 ogłoszeń o udzielonych zamówieniach i wynikach konkursu (w analogicznym okresie roku 2018 opublikowano 81.508 ogłoszeń).

 

Diagram ze str. 3 „Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2017-2019)

Zdecydowaną większość zamówień, ogłaszanych w roku bieżącym w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło ponad 90,74%. Szczegółowa struktura udzielonych zamówień przedstawia się następująco:

 

Tryb zamówienia Odsetek
Przetarg nieograniczony 90,74
Przetarg ograniczony 0,32
Negocjacje z ogłoszeniem 0,03
Dialog konkurencyjny 0.02
Negocjacje bez ogłoszenia 0.08
Zamówienie z wolnej ręki 7,65
Zapytanie o cenę 0,88
Partnerstwo innowacyjne 0,00
Licytacja elektroniczna 0,24
Konkurs 0,04
Razem 100,00

 

 

Wśród powyższych danych uwagę zwraca utrzymujący się od dłuższego czasu całkowity brak zainteresowania stosowaniem partnerstwa innowacyjnego oraz śladowe zainteresowanie dialogiem konkurencyjnym, negocjacjami z ogłoszeniem i negocjacjami bez ogłoszenia. Niewielkie jest także stosowanie procedur konkursowych.

 

Opr. na podst. Informacji
o polskim rynku zamówień
publicznych w 2019 r.
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx