„ORZECZNICTWO”

48

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Tomasz Krzyżanowski,

Wojciech Karwacki

 

KIEDY CENA JEST RAŻĄCO NISKA? SZANSE POWODZENIA ZARZUTU RAŻCO NISKIEJ CENY W ŚWIETLE ORZECZNICTWA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ