http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polskie zamówienia na europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2019

47

Od początku 2019 roku do końca października w bazie TED opublikowano ogółem 195.639 ogłoszeń o przetargach (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 200.720). Z tego 144.944 (74,09%) przetargi ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE, 50.695 (25,91%) przetargów ogłosiły nowe kraje członkowskie UE.

 

Polscy zamawiający opublikowali 21.396 (w roku 2018 – 23.333) ogłoszeń o przetargu i konkursie (około 10,94% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE), a także 1 ogłoszenie dotyczące koncesji na roboty budowlane oraz 175 ogłoszeń dotyczących zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

 

W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 42,21% (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 43,17%).

 

Wykres ze str. 1 załączonego materiału (Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE 2018 – 2019)

 

Większość ogłoszonych postępowań wszczynanych było w trybie przetargu nieograniczonego – 98,56%. Pozostałe stosowane procedury: przetarg ograniczony – 1,02%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,16%, dialog konkurencyjny – 0,11%, partnerstwo innowacyjne – 0,02%, konkurs – 0,12%.

 

Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 49,90% (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 51,83%). Usługi stanowiły 42,44% (w roku 2018 – 38,59%), a roboty budowlane 7,66% (w roku 2018 – 9,58%) ogółu zamówień. Polscy zamawiający opublikowali także 16.255 (w roku 2018 – 18.467) ogłoszeń dotyczących dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowań oraz 845 (w roku 2018 – 649) ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach. Opublikowano także 777  ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante (w roku 2018 – 788).

 

Od początku 2019 roku polscy zamawiający opublikowali 22.919 (w roku 2018 – 24.694) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu. Ponadto opublikowano 222 ogłoszenia dotyczące udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

 

Wykres ze str. 2 załączonego materiału (Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach 2018 – 2019)

 

Większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 90,12%. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 6,80%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,52%, przetarg ograniczony – 1,80%, dialog konkurencyjny – 0,17%, partnerstwo innowacyjne – 0,03%, wyniki konkursu – 0,54%.

 

W 689 przypadkach (3,01% wszystkich zamówień) kontrakty przyznano wykonawcom zagranicznym, natomiast polscy przedsiębiorcy uzyskali 86 kontrakty na realizacje zamówień publicznych na rynkach zagranicznych. Uzyskały je między innymi następujące firmy:

 

  • SOLARIS Bus & Coach S.A. BOLECHOWO
  • FABRYKA TAŚM TRANSPORTOWYCH WOLBROM S.A.
  • WAWRZASZEK ISS SP. Z O.O.SP. KOM. BIELSKO-BIAŁA
  • NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA
  • ETHOSENERGY SP. Z O.O.
  • TELE-FONIKA KABLE KRAKÓW
  • ECORYS POLSKA SP. Z O.O.

 

 

 

 

 

Opr. na podst.

Informacji UZP

www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx