http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polskie zamówienia na rynkach unijnych w 2020 roku

24

W 2020 roku w bazie TED opublikowano ogółem 232.618 ogłoszeń o przetargach. Z tego: 169.563 (72,89%) przetargi ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE, 63.055 (27,11%) przetargów ogłosiły „nowe” kraje członkowskie UE.

Polscy zamawiający opublikowali 28.037 ogłoszeń o przetargu i konkursie (w roku 2019 – 25.398), co stanowi około 12,05% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE, opublikowano 183 ogłoszenia dotyczące zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, oraz 1 na koncesję na roboty budowlane.

W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 44,46%.

Diagram ze str. 1 Liczba przetargów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym UE w latach 2019 – 2020

Większość postępowań „ogłoszeniowych” wszczynanych było w trybie przetargu nieograniczonego – 98,84%. Pozostałe stosowane procedury: przetarg ograniczony – 0,79%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,10%, dialog konkurencyjny – 0,20%, partnerstwo innowacyjne – 0,00%, konkurs – 0,07%.

Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 50,19%. Usługi stanowiły – 42,73%, a roboty budowlane – 7,08% ogółu zamówień.

Polscy zamawiający opublikowali 19.545 ogłoszeń dotyczących dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowań (w roku 2019 – 19.365) oraz 1.081 ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach (w roku 2019 – 951), a także 1.080 ogłoszeń o dobrowolnej przejrzystości ex ante (w roku 2019 – 1.054).

Od stycznia do grudnia 2020 roku polscy zamawiający opublikowali 28.444  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu (w roku 2019 – 28.061). Opublikowano 221 ogłoszeń dotyczących udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Diagram ze str. 2 Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach w latach 2019 – 2020

Większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 89,85 %. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 7,72%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,33%, przetarg ograniczony – 1,70%, dialog konkurencyjny – 0,12%, partnerstwo innowacyjne – 0,04%, wyniki konkursu – 0,24%.

W 874 przypadkach (3,07% wszystkich zamówień) kontrakty przyznano wykonawcom zagranicznym, natomiast w 2020 roku polscy przedsiębiorcy uzyskali 109 kontraktów na realizację zamówień publicznych na rynkach zagranicznych.

Dane statystyczne z ostatnich lat wskazują, iż sytuacja w tym zakresie niewiele się zmienia. Szczególnie niezadawalająca jest niewielka ilość oraz minimalny wzrost liczny zamówień, pozyskiwanych na europejskich rynkach przez polskich wykonawców. W 2019 roku 817 kontraktów przyznano wykonawcom zagranicznym (2,91% wszystkich zamówień), natomiast polscy przedsiębiorcy na rynkach zagranicznych uzyskali 109 kontraktów na realizację zamówień publicznych, w roku 2018 było to odpowiednio 784 zamówień (2,85% wszystkich zamówień) oraz 87 kontraktów uzyskanych przez polskich wykonawców, a w roku 2017 – 669 (2,95% wszystkich zamówień) oraz zaledwie 69 zamówień uzyskanych przez polskich wykonawców.

 

Opr. na podst.
Informacji o polskim i europejskim
rynku zamówień publicznych w 2020 roku
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx