Porozumienie wykonawców w celu zakłócenia konkurencji

31

Uczciwość w konkurencji stanowi jedną z podstawowych wartości, obowiązujących zarówno w przestrzeni prawnej Unii Europejskiej, jak i naszego kraju. Na poziomie krajowym kwestia ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach rangi ustaw, na poziomie unijnym ujęta została bezpośrednio w preambule Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej[1], a dalej – w jego szczegółowych postanowieniach.

 

Janusz Dolecki

[1] Dz. Urz. UE z dnia 7 czerwca 2016 r. C 202.