Archiwum

Styczeń

Archiwum

Luty

Archiwum

Marzec

Archiwum

Kwiecień

Archiwum

Maj

Archiwum

Czerwiec

Archiwum

Lipiec

Archiwum

Sierpień

Archiwum

Wrzesień

Archiwum

Październik

Archiwum

Listopad

Archiwum

Grudzień

Artykuły w archiwum

SEJM PRACUJE NAD NOWELIZACJĄ

W dniu 11 lipca podkomisja nadzwyczajna, w składzie siedmioosobowym, wyłoniona przez sejmową Komisję Gospodarki rozpoczęła prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz…

Interpretacja „a contrario”

Powszechnie wiadomo, że każde nowe prawo na etapie wdrażania obrasta różnego rodzaju interpretacjami, których ilość zależy na ogół od stopnia niejasności interpretowanych przepisów i poziomu inwencji…

KORUPCJA W URZĘDZIE MIASTA

Trzy osoby, w tym dyrektora z Urzędu Miasta Płocka, zatrzymali pod koniec grudnia ubiegłego roku policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Zatrzymanie ma związek z korupcją przy zamówieniach…

Wybór oferty w trybie art. 94 ust. 3

Czy wybór oferty w trybie art. 94 ust. 3 Pzp jest czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Odpowiedź na to pytanie nastręcza wiele trudności, a orzecznictwo Krajowej Izby…

Rola projektowania w procesie inwestycyjnym

Niewłaściwe zrozumienie roli projektowania powoduje, że już na wstępie popełnia się wiele błędów, których naprawa na późniejszym etapie wdrażania projektu może być wielokrotnie droższa. Zdaniem…

NA MARGINESIE – Luty 2011

W styczniu Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej materiał zatytułowany „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych” wraz z informacją, iż został on przekazany…

NOWE PROGI STOSOWANIA DYREKTYW

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i…