Archiwum

Styczeń

Archiwum

Luty

Archiwum

Marzec

Archiwum

Kwiecień

Archiwum

Maj

Archiwum

Czerwiec

Archiwum

Lipiec

Archiwum

Sierpień

Archiwum

Wrzesień

Archiwum

Październik

Archiwum

Listopad

Archiwum

Grudzień

Artykuły w archiwum

DRUGA EDYCJA PODRĘCZNIKA „EKOLOGICZNE ZAKUPY”

Komisja Europejska opublikowała drugie wydanie podręcznika „Ekologiczne Zakupy! – Podręcznik na temat ekologicznych zamówień publicznych”. Celem publikacji jest pomoc instytucjom publicznym w zakupie…

KOMISJA EUROPEJSKA ZAJMIE SIĘ SPOREM O A1

Komisja Europejska zajmie się sporem pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a irlandzką firmą SRB Civil Engineeing Limited – dotychczasowym liderem konsorcjum wykonawczego pracującego…

Geneza powstania dyrektywy obronnej

Podjęcie prac nad dyrektywą regulującą udzielanie niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa…

MAZOWSZE LIDEREM PRZETARGÓW W BRANŻY MEDYCZNEJ

Z analizy 22 834 przetargów w branży medycznej, ogłoszonych w pierwszym kwartale bieżącego roku, m.in. na takie usługi jak: dostawa leków, środków farmaceutycznych, materiałów jednorazowych, sprzętu…

Zmiany godne poparcia

W pełni podzielam ogólną filozofię, którą kierują się autorzy dokumentu, nie w pełni podzielając szczegółowe stwierdzenia. Chodzi przede wszystkim o to, aby prawidłowe stosowanie procedur udzielania…