Archiwum

Styczeń

Archiwum

Luty

Archiwum

Marzec

Archiwum

Kwiecień

Archiwum

Maj

Archiwum

Czerwiec

Archiwum

Lipiec

Archiwum

Sierpień

Archiwum

Wrzesień

Archiwum

Październik

Archiwum

Listopad

Archiwum

Grudzień

Artykuły w archiwum

Lepsze zabezpieczenie interesu Sił Zbrojnych

z Waldemarem Skrzypczakiem, podsekretarzem stanu ds. uzbrojenia i modernizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej rozmawia Martyna Anna Śpiewak Przepisy, wdrażające do Prawa zamówień…

O PROJEKTACH SAMORZĄDOWYCH W WARSZAWIE

W dniach 17-18 października 2012 roku odbyła się w Warszawie druga edycja międzynarodowej konferencji dotyczącej polskich projektów samorządowych. Spotkanie pod nazwą “Projekty samorządowe w Polsce -…

NA MARGINESIE – Sierpień 2012

Jeszcze do niedawna tematem dyżurnym w mediach oraz podczas dyskusji publicznych był „problem z podwykonawcami” robót budowlanych, głównie drogowych, którzy nie otrzymali zapłaty za wykonaną pracę.…

RUSZAJĄ WYPŁATY DLA POSZKODOWANYCH DROGOWCÓW

Dobiega końca termin zgłaszania wniosków do GDDKiA o wypłaty zaległych wynagrodzeń dla firm poszkodowanych przez nierzetelnych wykonawców kontraktów drogowych. Na mocy obowiązującej ustawy o spłacie…

Oferta z rażąco niską ceną

Na zamawiającym spoczywa obowiązek odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę. Aby stwierdzić, że zaoferowana przez wykonawcę cena jest rażąco niska należy zestawić ją z szacunkową wartością…

„POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2012”

Fot. Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. W dniu 17 listopada 2012 roku pod honorowym patronatem Ministera Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się w Warszawie uroczysta gala,…

Oszczędzanie na myśleniu

Z dr Czesławem Bieleckim architektem i urbanistą rozmawia Tomasz Czajkowski Czy w ramach dynamicznie rozwijającego się polskiego rynku zamówień publicznych możemy mówić o istnieniu rynku usług…