przeglądanie Kategoria

Temat numeru

Analiza przedwdrożeniowa

Wiele można i trzeba głosić różnych sądów o projekcie nowej ustawy Pzp (część z nich znalazło się w tym numerze Doradcy). Można…

Proporcjonalnie czyli jak

Zasada proporcjonalności jest najmłodszą z ustawowych zasad zamówień publicznych (chyba, że za taką uznamy będącą jeszcze w fazie…