Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2019. Trudności i wątpliwości praktyki

65

W dniu 11 marca w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja PZP pt. „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2019. Trudności i wątpliwości praktyki”. Jak co roku konferencję zorganizowało Wydawnictwo C.H. Beck oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, eksperci i naukowcy z czołowych ośrodków akademickich zajmujących się problematyką zamówień publicznych oraz publicznego prawa gospodarczego.