Zakres zamówienia dopuszczalny do zlecenia podwykonawcy

66

Uprawnienie do korzystania z podwykonawstwa jest regułą w systemie zamówień publicznych. Może jednak zostać ono ograniczone w przypadku zastrzeżenia kluczowej części zamówienia. Czy tylko w tym przypadku?

Cyprian Świś