http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasada proporcjonalności w zamówieniach publicznych

50

Dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych[1] nakazują instytucjom zamawiającym działanie w sposób proporcjonalny. Zasada proporcjonalności  jest jedną z naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych[2].

 

W preambule dyrektywy klasycznej „proporcjonalność” pojawia się w różnym kontekście kilkanaście razy, w tym na początku. W motywie pierwszym ustawodawca unijny wskazał, iż udzielanie zamówień publicznych musi być zgodne z zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, … 

 

Aldona Kowalczyk

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx