Zasada proporcjonalności w prawie oraz orzecznictwie europejskim

21

Część pierwsza

Zasada proporcjonalności stanowi obecnie, obok zasady równego traktowania i niedyskryminacji, jedną z traktatowych zasad ogólnych. Została rozwinięta zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości), jak i w postanowieniach traktatów. Trybunał Sprawiedliwości wypracował zarówno kryteria proporcjonalności, jak i obszary ich stosowania[1].

 

Hanna Talago-Sławoj