przeglądanie Kategoria

Temat numeru

Zamówienia sektorowe

Obok wielu innych zmian nowe Prawo zamówień publicznych zmienia również przepisy dotyczące zamówień sektorowych. Nie są to zmiany…