Pozasądowe rozwiązywanie sporów

66

Uchwalone w dniu dnia 11 września 2019 r. nowe Prawo zamówień publicznych[1] przynosi nieznane swoim poprzedniczkom – obowiązującej jeszcze ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych – regulacje dotyczące rozwiązywania sporów powstałych na tle umów w sprawach zamówień publicznych.

 

Jarosław Jerzykowski

[1] Dz. U. z 2019 r poz. 2019.