Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych

32

Zasady postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zostały uregulowane w Dziale II  o tożsamym tytule. Analizując nowe przepisy można dojść do wniosku, że proces przygotowania postępowania nie uległ zasadniczym zmianom, natomiast kilka aspektów wymaga zwrócenia uwagi.

 

Agata Hryc-Ląd