Dopuszczalność niezłożenia ponownie wstępnego oświadczenia

35

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Katarzyna Dubowska, prawnik z Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

 

PRAWNIK PODPOWIADA

 

Dopuszczalność niezłożenia

ponownie wstępnego oświadczenia

 

Czy w związku z tym, że oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1  „wstępnie” potwierdza brak podstaw wykluczenia, wykonawca mógłby na podstawie art. 25a ust. 7 Pzp lub art. 26 ust. 6 Pzp nie składać tego oświadczenia w sytuacji, gdy z odstępem jednego miesiąca zamawiający wszczął dwa postępowania?