Środki ochrony prawnej

56

Środki ochrony prawnej to niezwykle istotne narzędzia, mające wpływ nie tylko na efektywność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale również na prawidłowość wydatkowania środków unijnych. W konsekwencji zatem to, jak zostały uregulowane środki ochrony prawnej, ma znaczenie dla wydolności całego systemu zamówień publicznych oraz absorpcji środkówunijnych.

 

Małgorzata Stręciwilk