Przesłanki wykluczenia – praktyka stosowania w krajach UE, EFTA i USA

31

W dniu 30 września 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Przesłanki wykluczenia – praktyka stosowania w krajach UE, EFTA i USA”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.