http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWE PROGI

36

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 279 z dnia 31 października 2019 r. opublikowane zostały trzy rozporządzenia delegowane Komisji (UE) z dnia 30 października 2019 r. – 2019/1828 zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów, 2019/1829 – zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów oraz 2019/1830 – zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 370 z dnia 31 października 2019 r. ukazał się Komunikat 2019/C 370/01 Komisji o Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., a zatem od tego dnia kurs przeliczania euro na złotówki wynosił będzie 4,2693 zł. (obecnie wynosi 4,3117 zł.).

 

Inf. własna

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx