PUBLIKACJA NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

17

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 października 2019 r. pod pozycją 2019 opublikowana została ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a pod pozycją 2020 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zawartymi w niej przepisami nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Inf. własna