http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych

43

Od początku roku bieżącego do końca października w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 221.993 ogłoszenia, w tym:

 

  • o zamówieniu – 003 co stanowi 42,46% opublikowanych ogłoszeń,
  • o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / na podwykonawstwo – 93 co stanowi 0,04% opublikowanych ogłoszeń,
  • o konkursie – 52 (0,02%),
  • o udzieleniu zamówienia – 94.422 (40,49%),
  • o wyniku konkursu – 40 (0,02%),
  • o zmianie ogłoszenia – 887 (15,82%),
  • o zamiarze zawarcia umowy – 693 (1,15%),
  • o zmianie umowy – 2.728 (1,17%).

 

Łączna liczba opublikowanych dotychczas w BZP ogłoszeń jest mniejsza o 8% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2018 (254.522 opublikowane ogłoszenia).

 

Diagram ze str. 1 Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach 2017 – 2019

 

Liczba ogłoszeń opublikowanych w październiku 2019 roku (28.273) jest o około 3% większa w porównaniu do tego samego okresu w roku 2018 (29.052 opublikowane ogłoszenia).

 

Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniach i konkursach jest o około 14% mniejsza w stosunku do tego samego okresu roku 2018 (113.089 ogłoszeń o zamówieniu i konkursie). Stanowią one 42,52% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (42,05%), a następnie dostawy (33,70%) i usługi (24,25%).

 

Diagram ze str. 2  Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2017 – 2019)

 

Większość z 99.085 jakie realizowane były w okresie styczeń – październik prowadzonych było w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło 99,45%. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony – 0,20%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,02%, dialog konkurencyjny – 0,02%, licytacja elektroniczna – 0,25%, konkurs – 0,05%, partnerstwo innowacyjne – 0,00%. Jak widać z powyższego partnerstwo innowacyjne, a także negocjacje z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny wciąż nie budzą zainteresowania zamawiających.

 

Od początku 2019 roku do chwili obecnej opublikowano 94.450 ogłoszeń o udzielonych zamówieniach i wynikach konkursu (w analogicznym okresie roku 2018 opublikowano 103.388 takich ogłoszeń). Oznacza to, iż przez dziesięć miesięcy roku bieżącego udzielono o blisko dziesięć tysięcy mniej zamówień, niż przez dziesięć miesięcy roku ubiegłego.

 

Diagram ze str. 3  Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2017 – 2019)

 

Większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło ponad 90,84%. Poniżej szczegółowa struktura trybów na podstawie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, opublikowanych w roku 2019:

 

Tabelka ze str. 3

 

Jak z powyższego widać sytuacja w zakresie stosowanych przez zamawiających procedur udzielania zamówień o wartościach podprogowych nie zmienia się od wielu lat: na pierwszej pozycji znajduje się przetarg nieograniczony, na drugiej zamówienia z wolnej ręki. Pozostałe tryby nie przekraczają łącznie 1,5%.

 

 

Opr. na podst.

Informacji o polskim rynku

zamówień publicznych w roku 2019.

www.uzp.gov.pl

 

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx