przeglądanie Kategoria

Temat numeru

Zmiany dotyczące umów

Część pierwsza Ryszard Szostak Uwagi ogólne Nowe prawo zamówień publicznych, tak jak dotychczasowe, zawiera…

Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej to niezwykle istotne narzędzia, mające wpływ nie tylko na efektywność postępowania o udzielenie zamówienia…

Szczególne instrumenty i procedury

Zgodnie z art. 1 nowego Prawa zamówień publicznych ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy, w tym między innymi określa…

Opis przedmiotu zamówienia

W nowym Prawie zamówień publicznych regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały umiejscowione w  Dziale II…