Szczególne instrumenty i procedury

61

Zgodnie z art. 1 nowego Prawa zamówień publicznych ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy, w tym między innymi określa tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień (pkt. 5). Problematyka dotycząca „szczególnych instrumentów i procedur” uregulowana została przepisami Działu IV (art. 311 – art. 361).

 

Agata Smerd