http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Świat zamawiaczy

47

W poprzednim miesiącu było o nieporównywalności opisu profilu zawodowego nabywcy publicznego (specjalisty ds. zamówień publicznych) i kupca prywatnego (agenta ds. zakupów). Tym razem weźmy na tapetę opis profilu zawodowego zamawiających w świetle ProcurCompEU, czyli europejskich ram kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych.

 

Komisja Europejska przedstawiła w ubiegłym roku europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych – ProcurCompEU. Jest to dobrowolne narzędzie, opracowane aby pomóc instytucjom zamawiającym, organom ds. zamówień publicznych oraz organizacjom szkoleniowym w zidentyfikowaniu i uwzględnieniu kompetencji wymagających wzmocnienia. Mają na celu docenienie zawodów związanych z zamówieniami publicznymi jako funkcji strategicznej oraz dostosowanie tej funkcji do przyszłych wyzwań, gdyż:

 

„Profesjonalizacja personelu zajmującego się zamówieniami publicznymi jest konieczna w celu zapewnienia, aby nabywcy publiczni posiadali umiejętności i wiedzę oraz odznaczali się uczciwością niezbędną do wykonywania przez nich pracy i zadań zgodnie z prawem oraz w sposób wydajny, skuteczny i strategiczny, co ma na celu zapewnienie obywatelom najlepszego stosunku wartości do ceny”.

 

ProcurCompEU określa 30 kompetencji, które – na różnym poziomie – powinni posiadać pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi. Wymagany poziom kompetencji zależy od zajmowanego stanowiska. Oto jakie wymagania określono dla poszczególnych profili zawodowych. Moje komentarze (nie zawsze całkiem poważne) przedstawiam kursywą. Ciekawe gdzie Czytelnicy DORADCY odnajdują siebie? (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Asystent ds. zamówień publicznych
  • Samodzielny nabywca publiczny
  • Specjalista ds. zamówień publicznych
  • Specjalista ds. danej kategorii
  • Kierownik ds. umów
  • Kierownik działu

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx