http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w okresie trzech kwartałów 2019 roku

17

W okresie styczeń – wrzesień bieżącego roku opublikowano 243.889 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 205.374, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 38.515. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 285.620 ogłoszeń (o ponad 40.000 więcej).

 

Diagram ze str. 1 „Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE” w materiale „Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w 2019 r.”

 

Podczas dziewięciu miesięcy bieżącego roku opublikowano 105.618 ogłoszeń o zamówieniu (w analogicznym okresie roku ubiegłego 119.624), w tym w BZP 87.218  i w TED 18.400. Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 103.365 (w analogicznym okresie roku ubiegłego 111.269), w tym w BZP 83.250, w TED 20.115.

 

Diagram ze str. 2 „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach” w materiale „Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w 2019 r.”

 

Podobnie jak w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,45% i 98,48%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,20% postępowań poniżej progów oraz w 1,1% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,02% postępowań poniżej progów oraz 0,18% postępowań powyżej progów unijnych.

 

Większość zamówień o wartości poniżej progów unijnych udzielano w trybie przetargu nieograniczonego (90,79% wszystkich udzielonych zamówień).  Szczegółową strukturę trybów udzielonych zamówień o tej wartości prezentuje poniższa tabela.

 

Tabela ze str. 3 materiału „Informacja o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2019”.

 

W przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych dominują dostawy (50,66% ogółu zamówień), na drugim miejscu znajdują się usługi (41,34% ogółu zamówień), na trzecim roboty budowlane (8,0% ogółu zamówień).

 

Podczas trzech kwartałów bieżącego roku polskim wykonawcom działającym na rynkach europejskich udzielono 73 zamówień publicznych (w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego – 59). W okresie tym polscy zamawiający udzielili 619 zamówień wykonawcom zagranicznym (w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego – 596). Kontrakty przyznane wykonawcom zagranicznym stanowią 3,08% wszystkich udzielonych w tym okresie zamówień.

 

Wśród polskich przedsiębiorców, którzy uzyskali korzystne kontrakty na rynkach europejskich jest firma Solaria Bus & Coach SA, która wygrała przetarg na dostawę autobusów transportu publicznego dla miasta Bozano (Włochy) na kwotę blisko 13 mln. Euro oraz firma Ecorys sp. z o.o. która wygrała przetarg dotyczący komunikacji strategicznej oraz wsparcia na rzecz środków masowego przekazu ogłoszony przez rząd Mołdawii na kwotę blisko 5 mln. euro.

 

 

 

Opr. na podst.

Informacji o polskim i europejskim

rynku zamówień publicznych

www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx