Archiwum

Styczeń

Archiwum

Luty

Archiwum

Marzec

Archiwum

Kwiecień

Archiwum

Maj

Archiwum

Czerwiec

Archiwum

Lipiec

Archiwum

Sierpień

Archiwum

Wrzesień

Archiwum

Październik

Archiwum

Listopad

Archiwum

Grudzień

Artykuły w archiwum

Zmiany w podatku VAT

W efekcie ostatnia z wymienionych stawek objęła część artykułów spożywczych – m.in. pieczywo świeże, wyroby mączne, nabiał, niektóre przetwory mięsne, produkty zbożowe, soki owocowo-warzywne, owoce i…

Skutki ekonomiczne zmian w podatku VAT

Obecne zmiany w VAT to nie tylko podwyżka stawek, ale też harmonizacja z nową klasyfikacją towarów i usług z 2008 roku i – co najważniejsze – wprowadzenie VAT na wiele usług dotychczas praktycznie…

Zamawianie usług bankowych. Część pierwsza

JST mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym…

Zamówienia publiczne w świetle teorii kontraktu

Częstotliwość należy postrzegać jako częstość zawierania danych transakcji, czyli inaczej mówiąc powtarzalność. W praktyce zamówień publicznych można wyznaczyć takie kontrakty, które powtarzają się…

Dbałość o stan finansów państwa

Najważniejszym powodem czasowego podniesienia stawek VAT jest dbałość o stan finansów państwa. Nie możemy bowiem doprowadzić do nadmiernego zadłużenia i wzrostu deficytu budżetowego, bo mogłoby to…