Archiwum

Styczeń

Archiwum

Luty

Archiwum

Marzec

Archiwum

Kwiecień

Archiwum

Maj

Archiwum

Czerwiec

Archiwum

Lipiec

Archiwum

Sierpień

Archiwum

Wrzesień

Archiwum

Październik

Archiwum

Listopad

Archiwum

Grudzień

Artykuły w archiwum

NA MARGINESIE

Nawet się nie obejrzeliśmy, jak minęły pierwsze tygodnie nowego roku. Jest to już siedemnasty rok obowiązywania w Polsce systemu zamówień publicznych i wielu z nas, „ludzi od zamówień”, wciąż…

Zamawianie usług bankowych. Część pierwsza

JST mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym…

Refleksje o równowadze rynkowej

Możliwość wycenienia każdej usługi odrębnie w ramach jednego zamówienia zmieniłaby bardzo wiele. Wynagrodzenie wykonawcy byłoby uzależnione od skali operacji, której na dzień ogłoszenia postępowania…

Zamówienia publiczne w świetle teorii kontraktu

Częstotliwość należy postrzegać jako częstość zawierania danych transakcji, czyli inaczej mówiąc powtarzalność. W praktyce zamówień publicznych można wyznaczyć takie kontrakty, które powtarzają się…

Skutki ekonomiczne zmian w podatku VAT

Obecne zmiany w VAT to nie tylko podwyżka stawek, ale też harmonizacja z nową klasyfikacją towarów i usług z 2008 roku i – co najważniejsze – wprowadzenie VAT na wiele usług dotychczas praktycznie…